Ukraina w Historii

Ukraina zdobyła niepodległość w 1991 roku. A więc historia współczesnej Ukrainy nie jest długa. Lecz historia ludu ukraińskiego sięga ponad tysiąc lat wstecz. Przez wiele wieków Ukraina żyła w cieniu Rosji. Dlatego jej historia jest mało znana większości mieszkańców Europy, również Szwedom. Książka daje szwedzkiemu czytelnikowi możliwość wypełnienia luki w wiedzy o Ukrainie. Jest pierwszą publikacją historyczną w języku szwedzkim, skierowaną do szerokiej publiczności, w której została opisana historia Ukrainy – od  najstarszych czasów – do Rewolucji Majdanu i do wybuchu w 2014 roku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Powinni ją przeczytać wszyscy, którzy chcą zrozumieć aktualne wydarzenia rozgrywające się na Ukrainie. Jest to obowiązkowa lektura dla wszystkich Szwedów, którzy chcą dowiedzieć się więcej niż to, co oferują media w swoich bieżących informacjach. Autor korzystał  z wielu wielojęzycznych źródeł naukowych i dzieł historycznych. 
Peter Johnsson jest historykiem i dziennikarzem. Opowiada z dużym talentem i wykazuje głęboką znajomość wschodniej części Europy Środkowej. Już w swoich wcześniejszych książkach, Zbrodnia Stalina w Katyniu i Polska w Historii, pokazał czytelnikom że jest wspaniałym pośrednikiem kulturalnym pomiędzy Szwecją a naszą częścią Europy. Książka Ukraina w Historii potwierdza to i pokazuje nam po raz kolejny wyjątkowe intelektualne i emocjonalne zaangażowanie Petera Johnssona w sprawy ludzi o których pisze.

 Barbara Törnquist-Plewa professo, departament Studiów Europy Wschodniej,Uniwersytet w Lund

 

 


Polska w Historii

Historia Polski jest opisana na podstawie najnowszych badań historycznych, począwszy od czasów najdawniejszych, aż do roku 2009. Czy Goci wywędrowali przed dwoma tysiącami lat i wylądowali na polskim wybrzeżu Bałtyku? Czy jest to tylko mit? Czy Wikingowie z północy mieli swój udział w powstaniu państwa polskiego w 9-tym wieku?
Nowe odkrycia archeologiczne w Polsce sprawiły, że historycy mogą dokonać niespodziewanych przewartościowań w najstarszej historii Polski. Dlatego też autor porusza, wśród wielu innych zagadnień, również te pytania. W książce przedstawiona jest Polska Rzeczpospolita szlachecka, rozbiory Polski 
w 17-wieku dokonane przez sąsiedzkie mocarstwa, polska niepodległość w okresie międzywojennym, Polska w czasie drugiej wojny światowej. W ostatnim rozdziale zostały omówione pierwsze 5 lat obecności Polski w Unii Europejskiej.

Pierwsze wydanie wrzesień 2009, nakład wyprzedany
Drugie wydanie listopad 2010, poszerzone i zaktualizowane.

 

 


Zbrodnia Stalina w Katyniu

Egzekucja wykonanana na osobisty rozkaz Stalina na ponad 25.000 polskich oficerach, porucznikach, policjantach i intelektualistach – wiosną 1940 roku – jest jedną z okropności drugiej wojny światowej. Mord w Katyniu odegrał znaczącą rolę polityczną podczas wojny światowej, a słowo Katyń stało się symbolem dla wielu innych egzekucji przeprowadzonych w podobny sposób w innych miejscach. 
W Związku Radzieckim dopiero po upadku komunizmu, zaczęto otwierać dotychczas szczelnie zamknięte archiwa. Obecnie zainteresowani mają dostęp do obszernej dokumentacji w języku polskim jak również w języku rosyjskim. Bazując na dokumentach, opisałem przebieg wydarzeń począwszy od wybuchu wojny światowej aż do Procesu Norymberskiego, jak również przebieg politycznych rozgrywek w okresie powojennym, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej..

Pierwsze wydanie kwiecień 2010, nakład wyprzedany 
Drugie wydanie wrzesień 2010, z nową przedmową po katastrofie w Smoleńsku. 

 

Wydanie w języku fińskim
wydawnictwo Mansarda, 2014 r.

Polska


Książka wydana po fińsku. Napisałem ją, jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wspólnie z moim kolegą, dziennikarzem z Fińskiego Radia i telewizji, Yrjö Lautela.

Edita bokförlag, Helsinki 2004 

Polska w Europie

Po prostu lektura obowiązkowa dla tego, kto chce poznać historię Europy.
Szwedzkie Radio, redakcja polska

Idąc za jego wzrokiem odkrywamy nieoczekiwane i zniuansowane perspektywy na historię Polski poprzez prawie 11 stuleci.
Małgorzata Anna Packalén, profesor w instytucie slawistyki na uniwersytecie w Uppsali

Książka Petera Johnssona jest solidnym dziełem… przekrój historyczny jest wspaniały…. Peter Englund narażony na gruntowną polemikę... 
Gregor Flakierskie, Tidningen Ångermanland

Nakład wyprzedany (wydawnictwo Carlsson)