Urodziłem się w 1949 r. w Malmbäck w Smolandii. Jestem z tych ze Smolandii, którzy wywędrowali nie tam, dokąd udali się inni.
Słowa Alberta Engströma o tym że Smolandczyk może opuścić Smolandię, ale Smolandia nigdy go nie opuści wydają się nadal aktualne.