Om Polen i dagens Europa

För bara några år sedan lyftes Polen fram som ett föredöme i den postkommunistiska världen. Idag är Polen dock ett land som är starkt ifrågasatt. Polen kritiseras för att vara på väg mot ett auktoritärt icke-demokratiskt styre med ett parti vid makten som gör allt för allt monopolisera den. Varken media eller domstolsväsendet respekteras. De egna ledarna i det styrande Lag och Rättvisa (PiS) hävdar istället motsatsen: de återskapar demokratin i Polen.

I Polen! Quo Vadis? redogör Peter Johnsson för ett land i politisk kris, en kris som egentligen kännetecknar en hel kontinent. Med avstamp i Europas gemensamma idéhistoria pekar denne klarsynte författare på en oroande utveckling bland extrema politiker som tar ett allt starkare grepp om ett Europa i förändring.

Peter Johnsson är historiker och journalist och en av Sveriges mest erfarna och främsta kännare av Östeuropa. Han har under fyra decennier bott och verkat i Polen, bland annat som utrikeskorrespondent för Göteborgs-Posten och finsk tv. Han har på Carlssons tidigare publicerat det omfattande mästerverket Polen i historien (2009), Stalins mord i Katyn (2010) som 2010 erhöll Polonica-priset samt Ukraina i historien (2015).

 

 

 

Ukraina blev självständigt år 1991. Den moderna ukrainska statens historia är således inte lång men det ukrainska folkets historia sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden. Ukrainarna har emellertid i århundraden levt i Rysslands skugga och därför har deras historia förblivit okänd för de flesta européer, inklusive svenskarna. Denna bok ger den svenska läsaren en unik chans att fylla denna stora kunskapslucka.  Det är det första, svenskspråkiga, historiografiska verk som riktar sig till en bred publik och beskriver Ukrainas historia från äldsta tider till och med Majdanrevolutionen och den rysk-ukrainska konfliktens utbrott 2014.
Den är oumbärlig för alla som vill förstå orsakerna till den nutida konflikten. Den är ett måste för alla svenskar som vill veta mer om Ukraina än det som kommer fram i nyhetsflödet. Boken är baserad på ett stort urval av vetenskapliga, historiografiska verk, författade på flera språk.
Peter Johnsson är historiker och journalist med en stor berättargåva och djupa kunskaper om Öst- och Centraleuropa. Genom sina tidigare böcker Polen i historien och Stalins mord i Katyn gav han redan prov på att han är en framstående kulturförmedlare mellan Sverige och denna del av Europa. Denna bok om Ukrainas historia bekräftar detta och visar än en gång Peter Johnssons enastående intellektuella och känslomässiga engagemang för de folk han skriver om.  

 Barbara Törnquist-Plewa professor i Öst- och Centraleuropastudier Lunds Universitet

 


Utifrån omfattande studier av modern polsk historieforskning skildras Polens historia från äldsta tid fram till 2009. Utvandrade goterna från Sverige för två tusen år sedan till den polska Östersjökusten eller är detta enbart en myt? Deltog de nordiska vikingarna i den polska statens grundande under 900-talet? Nya arkeologiska fynd i Polen har gjort att historikerna är på väg att göra överraskande omvärderingar av Polens äldsta historia. Detta är därför några av de frågor författaren behandlar i denna bok. Den polska kungliga adelsrepubliken, utländska makters delningar av Polen under 1700-talet, Polens självständighet under mellan krigstiden, Polen under andra världskriget, det kommunistiska Polen och det moderna Polens framväxt behandlas utförligt. Det sista avsnittet ägnas åt Polens fem år i den Europeiska Unionen.

Första utgåvan september 2009, slutsåld
Andra utgåvan november 2010, utvidgad och uppdaterad

 

 

 

 

 

Stalins medvetna avrättning av sammanlagt närmare 25.000 polska officerere, underofficerare, polistjänstemän och andra intellektuella våren 1940 tillhör en av andra världskrigets många hemska scener. Morden i "Katyn" där ordet Katyn blivit till en symbol för ett flertal avrättningsplatser spelade en betydande politisk roll under kriget. Det var först efter kommunismens fall som Sovjetunionen började öppna sina tidigare helt stängda arkiv. Idag finns en diger dokumentation tillgänglig på både polska och ryska. Med utgångspunkt från dessa dokument har jag i denna bok skildrat hela händelseförloppet från andra världskrigets utbrott fram till Nurnbergsrättegången samt de politiska efterspelen i såväl Polen som USA och Västeuropa efter kriget.

Första utgåvan april 2010, slutsåld
Andra utgåvan september 2010, med nytt förord efter olyckan i Smolensk.

 

 

 

 

Finsk utgåva 214, Mansarda förlag. Presenterat på bokmässan i Helsingfors i oktober 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tysk utgåva . KLAK Verlag. Berlin 2015. Denna utgåva innehåller ett nyskrivet avsnitt baserade på arkivmaterial i Internationella Röda Korsets arkiv i Geneve  samt ett nyskrivet kapitel om förhandlingarna vid domstolen i Strasbourg och Rysslands agerande de senaste åren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den här boken som enbart finns på finska skrev jag inför Polens inräde i EU, tillsammans med min mångårige kollega från finska radion och TV:n, Yrjö Lautela.
Edita bokförlag, Helsinki 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt enkelt en obligatorisk läsning för den som vill lära känna Europas historia.
Sveriges Radios polska redaktion

Att följa hans blick ger både oväntade och nyanserade perspektiv på Polens historia under nästan elva sekel.
Małgorzata Anna Packalén, professor vid slaviska institutionen i Uppsala universitetet

Hans bok är ett gediget verk ….den historiska genomgången är lysande…. Peter Englund utsätts för en förintande polemik.
Gregor Flakierskie, Tidningen Ångermanland

Boken är utsåld från förlaget (Carlsson bokförlag)