Jag föddes 1949 i Malmbäck i Småland och tillhör alltså alla dessa smålänningar som utvandrat, om än åt ett annat väderstreck än det sedvanliga.

 Albert Engströms ord om att – du kan ta smålänningen ur Småland men aldrig Småland ur smålänningen – får anses aktuell än idag.